inzercia, predaj, predám, bazár

etika, sociológia

Kategória: Učebnice, skriptá - VŠ

etika, sociológia - 14.1. - 08:57
Dolista Josef - Studie z bioetiky II – 2007 – 4,00e Dolista Josef - Studie z bioetiky III – 2008 – 4,00e Werner - Malá encyklopédia hinduizmu – 14,00e Werner - Encyklopédia hinduizmu – 7,00e Hinduizmus – kolektív – 11,00e Boroš Július - Základy sociálnej psychológie –2001 – 11,00e Roger Scruton - Krátke dejiny novověké filosofie – 2005 – 14,00e, Prolegomena ku Kantovi – prednášky – 2005 – 5,00e Jan Jandourek - Úvod do sociologie – 2009 – 11,00e Peter L. Berger - Pozvání do sociologie 2007 – 12,00e Josef Petr Ondok - Člověk a příroda – 1998 – 4,00e Josef Šmajs - Ohrožená kultúra – 4,50e Mukařovský - Studie I. – 12,00e Acta Moralia Tyrnaviensia I. – 2006 – nepoužitá – 4,00e Acta Moralia Tyrnaviensia II. – 2007 – nepoužitá – 4,00e Hrehová Helena – Etická rozprava o cnosti... – 2009 – 8,00e Náuka o spoločnosti – príprava na maturity a prijímačky na VŠ –2011– 7,00e Olivar, Roberto Roche – Etická výchova – 1992 – 6,00e
etika, sociológia
Podobné inzeráty
Sociologické knihy
Predám rôzne prefotené knihy pre študentov študujúcich sociológiu. Cena za kus. 1.R.Aron - Ópium intelektuálov 2.R. Guardini - Moc 3.R. Aron Demokracie a totalitarizmus 4.J.Ortega GAsset - Vzbura davov 5.P.Sorokin - krise našeho veku 6.Sociální konstrukce reality - Peter L.Berger, T. Luckmann 7.Majster Sun 8.Dalibar Alijevová - Súčasná americká sociológia 9.Sociológia ivotného cyklu - Št. Koverová 10.Juraj Kohútiar - Na západ od západu 11. Jan Szepanski - Sociológia 12. Pitirim Sorokin - Sociolo.nauky prítomnosti (1.,2 a 3. časť) 13. T. Kuhn - Štruktúra vedec.revolúcii 14. R.K.Merton - Studie ze sociologické teorie 15. Gustav Le Bon - Psychologie davu 16. Alan - etapy života očima sociologie 17. K. Mannheim - ideologie a utopie 18. F. D Singly - Sociologie současné rodiny 19. Y. turayová akol. - Vybrané kapitoly z kriminologie 20. Arendtová - Pôvod totalitarizmu 21. Erving Goffman - Všichni hrajeme divadlo 22. T.Parsons - Společosti 23. T. Moore - Utopie 24. G. Duby - Umení a společnosť ve streoveku 25. Ján Sopóci - politika a spoločnosť Je možnosť si ich prevziať aj pri TT.
Sociologické knihy
Predám rôzne prefotené knihy pre študentov študujúcich sociológiu. Cena za kus. 1.R.Aron - Ópium intelektuálov 2.R. Guardini - Moc 3.R. Aron Demokracie a totalitarizmus 4.J.Ortega GAsset - Vzbura davov 5.P.Sorokin - krise našeho veku 6.Sociální konstrukce reality - Peter L.Berger, T. Luckmann 7.Majster Sun 8.Dalibar Alijevová - Súčasná americká sociológia 9.Sociológia ivotného cyklu - Št. Koverová 10.Juraj Kohútiar - Na západ od západu 11. Jan Szepanski - Sociológia 12. T. Kuhn - Štruktúra vedec.revolúcii 13. R.K.Merton - Studie ze sociologické teorie 14. Gustav Le Bon - Psychologie davu 15. K. Mannheim - ideologie a utopie 16. F. D Singly - Sociologie současné rodiny 17. Y. turayová akol. - Vybrané kapitoly z kriminologie 18. Arendtová - Pôvod totalitarizmu 19. Erving Goffman - Všichni hrajeme divadlo 20. T.Parsons - Společosti 21. T. Moore - Utopie 22. G. Duby - Umení a společnosť ve streoveku 23. Ján Sopóci - politika a spoločnosť Je možnosť si ich prevziať aj pri TT.
Knihy sociálna práca, sociológia, rodové štúdia
Predám rôzne knihy pre študentov a študentky VŠ - odborov sociálna práca, sociológia, gender studies. Mám ich veľa. Ceny dohodou. Viem poslať aj poštou/Packetou.
sociologia, etika
Dolista Josef - Studie z bioetiky II – 2007 – 4,00e Dolista Josef - Studie z bioetiky III – 2008 – 4,00e Werner - Malá encyklopédia hinduizmu – 14,00e Werner - Encyklopédia hinduizmu – 7,00e Hinduizmus – kolektív – 11,00e Boroš Július - Základy sociálnej psychológie –2001 – 11,00e Roger Scruton - Krátke dejiny novověké filosofie – 2005 – 14,00e Stručný přehled sociológie – kolektív – 2009 – 6,50e Prolegomena ku Kantovi – prednášky – 2005 – 5,00e Jan Jandourek - Úvod do sociologie – 2009 – 11,00e Peter L. Berger - Pozvání do sociologie 2007 – 12,00e Josef Petr Ondok - Člověk a příroda – 1998 – 4,00e Josef Šmajs - Ohrožená kultúra – 4,50e Mukařovský - Studie I. – 12,00e Acta Moralia Tyrnaviensia I. – 2006 – nepoužitá – 4,00e Acta Moralia Tyrnaviensia II. – 2007 – nepoužitá – 4,00e Hrehová Helena – Etická rozprava o cnosti... – 2009 – 8,00e Náuka o spoločnosti – príprava na maturity a prijímačky na VŠ –2011– 7,00e Olivar, Roberto Roche – Etická výchova – 1992 – 6,00e
etika, sociológia
Dolista Josef - Studie z bioetiky II – 2007 – 4,00e Dolista Josef - Studie z bioetiky III – 2008 – 4,00e Werner - Malá encyklopédia hinduizmu – 14,00e Werner - Encyklopédia hinduizmu – 7,00e Hinduizmus – kolektív – 11,00e Boroš Július - Základy sociálnej psychológie –2001 – 11,00e Roger Scruton - Krátke dejiny novověké filosofie – 2005 – 14,00e Stručný přehled sociológie – kolektív – 2009 – 6,50e Prolegomena ku Kantovi – prednášky – 2005 – 5,00e Jan Jandourek - Úvod do sociologie – 2009 – 11,00e Peter L. Berger - Pozvání do sociologie 2007 – 12,00e Josef Petr Ondok - Člověk a příroda – 1998 – 4,00e Josef Šmajs - Ohrožená kultúra – 4,50e Mukařovský - Studie I. – 12,00e Acta Moralia Tyrnaviensia I. – 2006 – nepoužitá – 4,00e Acta Moralia Tyrnaviensia II. – 2007 – nepoužitá – 4,00e Hrehová Helena – Etická rozprava o cnosti... – 2009 – 8,00e Náuka o spoločnosti – príprava na maturity a prijímačky na VŠ –2011– 7,00e Olivar, Roberto Roche – Etická výchova – 1992 – 6,00e
sociologia, etika
Dolista Josef - Studie z bioetiky II – 2007 – 4,00e Dolista Josef - Studie z bioetiky III – 2008 – 4,00e Werner - Malá encyklopédia hinduizmu – 14,00e Werner - Encyklopédia hinduizmu – 7,00e Hinduizmus – kolektív – 11,00e Boroš Július - Základy sociálnej psychológie –2001 – 11,00e Roger Scruton - Krátke dejiny novověké filosofie – 2005 – 14,00e, Prolegomena ku Kantovi – prednášky – 2005 – 5,00e Jan Jandourek - Úvod do sociologie – 2009 – 11,00e Peter L. Berger - Pozvání do sociologie 2007 – 12,00e Josef Petr Ondok - Člověk a příroda – 1998 – 4,00e Josef Šmajs - Ohrožená kultúra – 4,50e Mukařovský - Studie I. – 12,00e Acta Moralia Tyrnaviensia I. – 2006 – nepoužitá – 4,00e Acta Moralia Tyrnaviensia II. – 2007 – nepoužitá – 4,00e Hrehová Helena – Etická rozprava o cnosti... – 2009 – 8,00e Náuka o spoločnosti – príprava na maturity a prijímačky na VŠ –2011– 7,00e Olivar, Roberto Roche – Etická výchova – 1992 – 6,00e