inzercia, predaj, predám, bazár

Pracovné právo, Logika pre každého

Kategória: Učebnice, skriptá - VŠ

Predám knihy:
Pracovné právo - Helena Barancová, Robert Schronk. Cena 8€.
Logika pre každého - František Gáher. Cena 6€
Pracovné právo, Logika pre každého
Podobné inzeráty
Matematika, množiny, logika
Binární relace-Šrejder Bodové množiny-Čech Co víte o moderní logice-Čechák Fuzzy množiny a jejich aplikace-Novák Jaká je logická výstavba matematiky-Katětov Logika a logické systémy-Štěpán Logika a logiky-Peregrin Logika prvého rádu-Smullyan Logika, neúplnost, složitost a nutnost-Švejdar Matematická logika pre začiatočníkov 1+2-Varga Matematické struktury a kategorie-Adámek Matematika a logika-Kac Maticová logika-Siska Množinová algebra-Kosmák Množinový počet zrozumiteľne-Haupt Množiny a matematické struktury-Horský Množiny a přirozená čísla-Blažek Moderní logika-Zich Neklasické logiky-Mleziva Oddělitelnost množin-Morávek Proč děláme důkazy v matematice-Čech Rozhovory o množinách-Vilenkin Seznamujeme se s množinami-Bečvář Teória množín-Šalát Teorie množin-Balcar Univerzální algebra a teorie modelů-Ježek Uspořádané množiny-Beran Úvod do filosofie matematiky-Zich Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd-Tarski Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín-Vopěnka Úvod do studia matematiky-Hruša Vědosloví-Bolzano Vyprávění o množinách-Vilenkin Základy formální logiky-Janák Zaujímavá logika-Bizám Predám knihy z matematiky, množiny, logika, základy matematiky. Sú v peknom a zachovalom stave. Pozrite sa aj moje ostatné inzeráty, nájdete tam obdobné knihy. Vážnemu záujemcovi rád pošlem podrobnejšie informácie aj foto kníh. Prosím NETELEFONOVAŤ! Uvedené číslo je vymyslené, neexistuje! Kontaktujte ma prosím iba cez formulár na tejto stránke. Odpoviem každému. Skontrolujte si prosím aj spamovú zložku vašej schránky! Moja odpoveď môže skončiť v spame.
Matematika, množiny, logika
Binární relace-Šrejder Bodové množiny-Čech Co víte o moderní logice-Čechák Fuzzy množiny a jejich aplikace-Novák Jaká je logická výstavba matematiky-Katětov Logika a logické systémy-Štěpán Logika a logiky-Peregrin Logika prvého rádu-Smullyan Logika, neúplnost, složitost a nutnost-Švejdar Matematická logika pre začiatočníkov 1+2-Varga Matematické struktury a kategorie-Adámek Matematika a logika-Kac Maticová logika-Siska Množinová algebra-Kosmák Množinový počet zrozumiteľne-Haupt Množiny a matematické struktury-Horský Množiny a přirozená čísla-Blažek Moderní logika-Zich Neklasické logiky-Mleziva Oddělitelnost množin-Morávek Proč děláme důkazy v matematice-Čech Rozhovory o množinách-Vilenkin Seznamujeme se s množinami-Bečvář Teória množín-Šalát Teorie množin-Balcar Univerzální algebra a teorie modelů-Ježek Uspořádané množiny-Beran Úvod do filosofie matematiky-Zich Úvod do logiky-Tarski Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín-Vopěnka Úvod do studia matematiky-Hruša Vědosloví-Bolzano Vyprávění o množinách-Vilenkin Základy formální logiky-Janák Zaujímavá logika-Bizám Predám knihy z matematiky, množiny, logika, základy matematiky. Sú v peknom a zachovalom stave. Pozrite sa aj moje ostatné inzeráty, nájdete tam obdobné knihy. Vážnemu záujemcovi rád pošlem podrobnejšie informácie aj foto kníh. Prosím NETELEFONOVAŤ! Uvedené číslo je vymyslené, neexistuje! Kontaktujte ma prosím iba cez formulár na tejto stránke. Odpoviem každému. Skontrolujte si prosím aj spamovú zložku vašej schránky! Moja odpoveď môže skončiť v spame.
Študijné materiály PRÁVO
Pre tých, ktorí chcú mať: - namiesto chaosu, po lopate komplexné vysokoškolské materiály štúdia práva, - počas štúdia namiesto chaosu, viac voľného času, - relevantné systematicky usporiadané informácie z prednášok a nie chaotický zhluk slov na papieri, ponúkam na predaj poznámky z prednášok, seminárnych hodín a iné študijné materiály v odbore právo pre všetky ročníky štúdia, t. j. bakalárske aj magisterské štúdium. Materiály zahrňujú prednášky z povinných predmetov: Rímske právo (2 semestre), Teória štátu a práva (2 semestre), Právne myslenie (1 semester), Občianske právo hmotné (4 semestre), Civilné právo procesné (4 semestre), Trestné právo hmotné (3 semestre), Trestné právo procesné (3 semestre), Obchodné právo (3 semestre), Medzinárodné obchodné právo (1 semester), Ústavné právo (2 semestre), Správne právo (3 semestre), Daňové právo (2 semestre), Európske právo (2 semestre), Medzinárodné právo verejné (2 semestre), Pracovné právo (2 semestre), Právo sociálneho zabezpečenia (1 semester), Z ostatných predmetov sú to materiály: Dejiny štátu a práva na Slovensku (2 semestre, Svetové dejiny štátu a práva (1 semester), Cirkevné právne dejiny (1 semester), Rétorika pre právnikov (1 semester+ bonus), Pramene práva (1 semester), Ekonomika pre právnikov (1 semester), Manažment pre právnikov (1 semester), SAP (1 semester + bonus), Účtovníctvo pre právnikov (1 semester), Právna komparatistika (1 semester), Finančné právo (2 semestre), Spotrebiteľské právo (1 semester), Rodinné právo (1 semester), Exekučné právo (1 semester), Právo medzinárodných ekonomických integrácií (1 semester), Diplomatické a konzulárne právo (1 semester), Medzinárodné humanitárne právo (1 semester) a i. materiály podľa dohody. Spolu viac ako 70 semestrálnych predmetov. Materiály na štátne skúšky zo Správneho práva, Občianskeho práva, Trestného práva a z iných predmetov. Prednášky sú v elektronickej forme. Pred kúpou Vám viem zaslať aj ukážku z ľubovoľných troch vybraných prednášok. Možnosť odberu aj pre jeden alebo viacero vybraných predmetov, prípadne semestrov alebo aj ročníkov. Materiály sú priebežne aktualizované podľa platnej legislatívy. Fotografie sú orientačné.
Študijné materiály PRÁVO
Ponúkam na predaj komplexné vypracované skriptá pre právnicky odbor, vďaka ktorému môžete získať relevantné, čitateľné a systematicky usporiadané informácie z prednášky a viac voľného času na svoje aktivity. Tieto študijné materiály zahŕňajú jednak poznámky z prednášok, seminárnych hodín a jednak aj iné študijné materiály v odbore právo pre všetky ročníky štúdia, t. j. bakalárske aj magisterské štúdium. Materiály zahrňujú prednášky z povinných predmetov: Rímske právo (2 semestre), Teória štátu a práva (2 semestre), Právne myslenie (1 semester), Občianske právo hmotné (4 semestre), Civilné právo procesné (4 semestre), Trestné právo hmotné (3 semestre), Trestné právo procesné (3 semestre), Obchodné právo (3 semestre), Medzinárodné obchodné právo (1 semester), Ústavné právo (2 semestre), Správne právo (3 semestre), Daňové právo (2 semestre), Európske právo (2 semestre), Medzinárodné právo verejné (2 semestre), Pracovné právo (2 semestre), Právo sociálneho zabezpečenia (1 semester), Z ostatných predmetov sú to materiály: Dejiny štátu a práva na Slovensku (2 semestre, Svetové dejiny štátu a práva (1 semester), Cirkevné právne dejiny (1 semester), Rétorika pre právnikov (1 semester+ bonus), Pramene práva (1 semester), Ekonomika pre právnikov (1 semester), Manažment pre právnikov (1 semester), SAP (1 semester + bonus), Účtovníctvo pre právnikov (1 semester), Právna komparatistika (1 semester), Finančné právo (2 semestre), Spotrebiteľské právo (1 semester), Rodinné právo (1 semester), Exekučné právo (1 semester), Právo medzinárodných ekonomických integrácií (1 semester), Diplomatické a konzulárne právo (1 semester), Medzinárodné humanitárne právo (1 semester) a i. materiály podľa dohody. Spolu viac ako 70 semestrálnych predmetov. Materiály na štátne skúšky zo Správneho práva, Občianskeho práva, Trestného práva a z iných predmetov. Prednášky sú v elektronickej forme. Pred kúpou Vám viem zaslať aj ukážku z ľubovoľných troch vybraných prednášok. Možnosť odberu aj pre jeden alebo viacero vybraných predmetov, prípadne semestrov alebo aj ročníkov. Materiály sú priebežne aktualizované podľa platnej legislatívy. Fotografie sú orientačné.
právnická literatúra
Predám právnické knihy: - Ústavné právo SR – osobitná časť; 2009 – ako nová – 25 EUR - Ústavné právo SR – všeobecná časť; 2009 – ako nová – 15 EUR - Konanie pred ústavným súdom SR (2. vydanie) 2012 – ako nová – 12 EUR - Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok SR; 2013 – ako nová – 18 EUR - Teória a prax medzinárodných vzťahov (3. Vydanie), 2011 – niekde text podčiarknutý ceruzkou – 5 EUR - Štátne právo SR (3. vydanie) 2009 - vyznačený text – 5 EUR - Právní dějiny na území Slovenska (2007) – takmer ako nová, vyznačený text na pár stranách – 12 EUR - Právne dejiny Slovenska I. diel (2. vydanie) 2009 – ako nová – 6 EUR - Pracovné právo (2009) – takmer ako nová, sem tam podčiarknutý text ceruzkou – 10 EUR - Právo životného prostredia, 2006 - 2 EUR - CSP komentár – platný od 01.06.2016 (2015), sem tam zvýraznený text – 2 EUR - Finančné právo (2012) – ako nová – 15 EUR - Základy obchodného práva 1, 2009 - ako nová – 5 EUR - Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného, 2010 – ako nová – 5 EUR - Prípadové štúdie z obchodného práva hmotného, 2010 – ako nová – 3 EUR - Prípadové štúdie z obchodného práva hmotného, záväzková časť a cenné papiere, 2011 – ako nová – 3 EUR - Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného, 2009 – sem tam dopísaný text ceruzkou – 3 EUR - Trestné právo procesné (2. Vydanie) 2010 – na niektorých stranách zvýraznený / podčiarknutý text – 5 EUR - Trestné právo hmotné 1, všeobecná časť (2. Vydanie) 2010 – podčiarknutý text ceruzkou – 5 EUR - Trestné právo hmotné 2, osobitná časť (2. Vydanie) 2010 – zvýraznený text – 5 EUR - Občianske právo hmotné 1, 2010 - na niektorých stranách podčiarknutý text ceruzkou – 5 EUR - Občianske právo hmotné 2, 2010 - na niektorých stranách podčiarknutý text ceruzkou – 5 EUR - Civilné právo procesné, základné konanie a správne súdnictvo (2. vydanie) 2013 – asi na 10 stranách zvýraznený text – 20 EUR - Správne právo, osobitná časť (2. aktualizované vydanie) 2013 – zvýraznený text – 10 EUR - Správne právo hmotné, osobitná časť, 2017 – ako nová – 20 EUR - Všeobecné správne právo (5. aktualizované vydanie) – 3 EUR - Správne právo procesné, osobitná časť (2. vydanie) 2018 – ako nová – 15 EUR - Správne právo procesné, všeobecná časť (2. vydanie) 2017 – ako nová – 15 EUR - Správny poriadok, komentár (5. vydanie) – zvýraznený text – 5 EUR Osobný odber BA.
Výcuc, vypracované otázky na skúšky - PRÁVO 1.2.3. ročník
Ponúkam na predaj výcuc a/alebo vypracované otázky na skúšky prvého až tretieho ročníka právnickej fakulty. Podklady slúžia k úspešnému zvládnutiu všetkých skúšok, ale aj ako podklady počas semestra. čník: Rímske právo I. - 3 testy so správnymi odpoveďami Rímske právo II. - výcuc Teória práva I. - 37 vypracovaných otázok z testov Teória práva II. - výcuc Všeobecná ekonomická teória - poznámky z prednášok Dejiny štátu a práva na území Slovenska II - výcuc (vypracované otázky na skúšku) Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze - poznámky z prednášok Ústavné právo - výcuc (vypracované otázky na skúšku) 2. ročník zimný semester: Dejiny cirkevného práva I. – poznámky ku skúške Európske právo I. – výcuc ku skúške Medzinárodné právo verejné I. – výcuc ku skúške Metodológia vedeckej práce – výcuc ku skúške Správne právo hmotné SF – výcuc ku skúške Ústavné právo II. – výcuc ku skúške 2. ročník letný semster: Dejiny cirkevného práva II. – poznámky ku skúške Ekonomika pre právnikov – poznámky ku skúške Európske právo II. – výcuc ku skúške Medzinárodné právo verejné II. – výcuc ku skúške Občianske právo hmotné všeobecná časť – otázky (výcuc) ku skúške Správne právo hmotné ZPS – výcuc ku skúške Správne právo procesné SK – výcuc ku skúške 3. ročník zimný semester: Cirkevnoprávna kazuistika – poznámky ku skúške Dejiny formovania moderného dedičského práva – poznámky ku skúške Občianske právo hmotné rodinné právo – výcuc ku skúške Právo sociálneho zabezpečenia – výcuc ku skúške (vypracované otázky ku skúške) Správne právo procesné OSK – výcuc ku skúške Cena dohodou, všetky dokumenty posielam v elektronickej podobe. Kontakt len emailom, číslo je vymyslené!