inzercia, predaj, predám, bazár

Rímske právo

Kategória: Učebnice, skriptá - VŠ

Predám knihu Rímske právo v TOP stave. Niektoré pasáže sú zvýraznené, inak maximálne zachovalý stav.
Rímske právo
Podobné inzeráty
Študijné materiály PRÁVO
Pre tých, ktorí chcú mať: - namiesto chaosu, po lopate komplexné vysokoškolské materiály štúdia práva, - počas štúdia namiesto chaosu, viac voľného času, - relevantné systematicky usporiadané informácie z prednášok a nie chaotický zhluk slov na papieri, ponúkam na predaj poznámky z prednášok, seminárnych hodín a iné študijné materiály v odbore právo pre všetky ročníky štúdia, t. j. bakalárske aj magisterské štúdium. Materiály zahrňujú prednášky z povinných predmetov: Rímske právo (2 semestre), Teória štátu a práva (2 semestre), Právne myslenie (1 semester), Občianske právo hmotné (4 semestre), Civilné právo procesné (4 semestre), Trestné právo hmotné (3 semestre), Trestné právo procesné (3 semestre), Obchodné právo (3 semestre), Medzinárodné obchodné právo (1 semester), Ústavné právo (2 semestre), Správne právo (3 semestre), Daňové právo (2 semestre), Európske právo (2 semestre), Medzinárodné právo verejné (2 semestre), Pracovné právo (2 semestre), Právo sociálneho zabezpečenia (1 semester), Z ostatných predmetov sú to materiály: Dejiny štátu a práva na Slovensku (2 semestre, Svetové dejiny štátu a práva (1 semester), Cirkevné právne dejiny (1 semester), Rétorika pre právnikov (1 semester+ bonus), Pramene práva (1 semester), Ekonomika pre právnikov (1 semester), Manažment pre právnikov (1 semester), SAP (1 semester + bonus), Účtovníctvo pre právnikov (1 semester), Právna komparatistika (1 semester), Finančné právo (2 semestre), Spotrebiteľské právo (1 semester), Rodinné právo (1 semester), Exekučné právo (1 semester), Právo medzinárodných ekonomických integrácií (1 semester), Diplomatické a konzulárne právo (1 semester), Medzinárodné humanitárne právo (1 semester) a i. materiály podľa dohody. Spolu viac ako 70 semestrálnych predmetov. Materiály na štátne skúšky zo Správneho práva, Občianskeho práva, Trestného práva a z iných predmetov. Prednášky sú v elektronickej forme. Pred kúpou Vám viem zaslať aj ukážku z ľubovoľných troch vybraných prednášok. Možnosť odberu aj pre jeden alebo viacero vybraných predmetov, prípadne semestrov alebo aj ročníkov. Materiály sú priebežne aktualizované podľa platnej legislatívy. Fotografie sú orientačné.
Študijné materiály PRÁVO
Ponúkam na predaj komplexné vypracované skriptá pre právnicky odbor, vďaka ktorému môžete získať relevantné, čitateľné a systematicky usporiadané informácie z prednášky a viac voľného času na svoje aktivity. Tieto študijné materiály zahŕňajú jednak poznámky z prednášok, seminárnych hodín a jednak aj iné študijné materiály v odbore právo pre všetky ročníky štúdia, t. j. bakalárske aj magisterské štúdium. Materiály zahrňujú prednášky z povinných predmetov: Rímske právo (2 semestre), Teória štátu a práva (2 semestre), Právne myslenie (1 semester), Občianske právo hmotné (4 semestre), Civilné právo procesné (4 semestre), Trestné právo hmotné (3 semestre), Trestné právo procesné (3 semestre), Obchodné právo (3 semestre), Medzinárodné obchodné právo (1 semester), Ústavné právo (2 semestre), Správne právo (3 semestre), Daňové právo (2 semestre), Európske právo (2 semestre), Medzinárodné právo verejné (2 semestre), Pracovné právo (2 semestre), Právo sociálneho zabezpečenia (1 semester), Z ostatných predmetov sú to materiály: Dejiny štátu a práva na Slovensku (2 semestre, Svetové dejiny štátu a práva (1 semester), Cirkevné právne dejiny (1 semester), Rétorika pre právnikov (1 semester+ bonus), Pramene práva (1 semester), Ekonomika pre právnikov (1 semester), Manažment pre právnikov (1 semester), SAP (1 semester + bonus), Účtovníctvo pre právnikov (1 semester), Právna komparatistika (1 semester), Finančné právo (2 semestre), Spotrebiteľské právo (1 semester), Rodinné právo (1 semester), Exekučné právo (1 semester), Právo medzinárodných ekonomických integrácií (1 semester), Diplomatické a konzulárne právo (1 semester), Medzinárodné humanitárne právo (1 semester) a i. materiály podľa dohody. Spolu viac ako 70 semestrálnych predmetov. Materiály na štátne skúšky zo Správneho práva, Občianskeho práva, Trestného práva a z iných predmetov. Prednášky sú v elektronickej forme. Pred kúpou Vám viem zaslať aj ukážku z ľubovoľných troch vybraných prednášok. Možnosť odberu aj pre jeden alebo viacero vybraných predmetov, prípadne semestrov alebo aj ročníkov. Materiály sú priebežne aktualizované podľa platnej legislatívy. Fotografie sú orientačné.
Výcuc, vypracované otázky na skúšky - PRÁVO 1.2.3. ročník
Ponúkam na predaj výcuc a/alebo vypracované otázky na skúšky prvého až tretieho ročníka právnickej fakulty. Podklady slúžia k úspešnému zvládnutiu všetkých skúšok, ale aj ako podklady počas semestra. čník: Rímske právo I. - 3 testy so správnymi odpoveďami Rímske právo II. - výcuc Teória práva I. - 37 vypracovaných otázok z testov Teória práva II. - výcuc Všeobecná ekonomická teória - poznámky z prednášok Dejiny štátu a práva na území Slovenska II - výcuc (vypracované otázky na skúšku) Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze - poznámky z prednášok Ústavné právo - výcuc (vypracované otázky na skúšku) 2. ročník zimný semester: Dejiny cirkevného práva I. – poznámky ku skúške Európske právo I. – výcuc ku skúške Medzinárodné právo verejné I. – výcuc ku skúške Metodológia vedeckej práce – výcuc ku skúške Správne právo hmotné SF – výcuc ku skúške Ústavné právo II. – výcuc ku skúške 2. ročník letný semster: Dejiny cirkevného práva II. – poznámky ku skúške Ekonomika pre právnikov – poznámky ku skúške Európske právo II. – výcuc ku skúške Medzinárodné právo verejné II. – výcuc ku skúške Občianske právo hmotné všeobecná časť – otázky (výcuc) ku skúške Správne právo hmotné ZPS – výcuc ku skúške Správne právo procesné SK – výcuc ku skúške 3. ročník zimný semester: Cirkevnoprávna kazuistika – poznámky ku skúške Dejiny formovania moderného dedičského práva – poznámky ku skúške Občianske právo hmotné rodinné právo – výcuc ku skúške Právo sociálneho zabezpečenia – výcuc ku skúške (vypracované otázky ku skúške) Správne právo procesné OSK – výcuc ku skúške Cena dohodou, všetky dokumenty posielam v elektronickej podobe. Kontakt len emailom, číslo je vymyslené!
Právo - Právnická literatúra
Predám učebnice pre právnické fakulty. Pošlem aj na dobierku alebo poštou s úhradou vopred na účet. Prosím, píšte email: 1.Občianske právo hmotné 2, Ján Lazar a kolektív, 2014 15€ 2.Občianske právo hmotné 1, Ján Lazar a kolektív, 2014 15€ 3.Základy rímskeho práva, Kapitola I. – IV., Blaho, Haramia, Židlická 3€ -PREDANÉ 4.Základy rímskeho práva, Kapitola VII. A IX., Blaho, Haramia, Židlická 3€ -PREDANÉ 5.Základy rímskeho práva, Kapitola VIII., Blaho, Haramia, Židlická (miestami popodčiarkované) 3€ -PREDANÉ 6.Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva +CD, Dagmar Lantajová a kolektív, 2008 3€ 7.Európske právo, Viliam Karas, Andrej Králik, 2007 (miestami popodčiarkované, zvýraznené) 10€ 8.Obchodné právo 1 (Obchodné spoločnosti), Lucia Žitňanská, Oľga Ovečková a kolektív, 2013 10€ -PREDANÉ 9.Obchodné právo 2 (Záväzkové právo), Oľga Ovečková, Lucia Žitňanská a kolektív, 2013 10€ -PREDANÉ 10.Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného +CD, Soňa Košičiarová a kolektív 2010 3€ 11.Rímske právo, Karol Rebro, Peter Blaho, 2019, 18€ -PREDANÉ 12.Pramene práva na území Slovenska I. od najstarších čias do roku 1790, Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, 2007 8€ 13.Ústavné právo Slovenskej republiky, Alexander Bröstl a kolektív, 2010 (zvýraznené časti) 10€ 14.Správny poriadok Komentár, Soňa Košičiarová, 2004 (zvýraznených pár strán na začiatku) 4€ 15.Správny poriadok Komentár, Soňa Košičiarová, 2004 5€ 16.Správny poriadok Komentár, Soňa Košičiarová, 2013 8€ 17.Správne právo procesné, Všeobecná časť, Soňa Košičiarová, 2015 8€ 18.Medzinárodný marketing teória v praxi, prípadové štúdie, Jana Koprlová, Miroslav Koprla, 2009 3€ 19.Správne právo procesné, JUDr. Marián Ševčík, CSc. a kolektív, 2009 5€ 20.Prípadové štúdie z trestného práva hmotného, Tomáš Strémy a kolektív, 2015 3€ 21.Praktikum z trestného práva hmotného, Jozef Záhora a kol. 2014 8€ 22.Trestné právo hmotné, osobitná časť, Ingrid Mencerová, Lýdia Tobiášová, Yvetta Turayová a kolektív, 2014 15€ 23.Trestné právo hmotné, všeobecná časť, Ingrid Mencerová, Lýdia Tobiášová, Yvetta Turayová a kolektív, 2015 15€ 24.Repetitórium občianskeho hmotného práva, Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková, 2015 10€ 25.Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kolektív, 2011 5€ 26.Občianske právo hmotné 1, Ján Lazar a kolektív, 2010 (zvýraznená do polovice) 8€ 27.Občianske právo hmotné 2, Ján Lazar a kolektív, 2010 8€ 28.The lawyers english language coursebook, Catherine Mason +CD, 2016 50€ 29.Právo sociálneho zabezpečenia, Ján Matlák a kolektív, 2012, (zvýraznené časti) 5€ 30.Cenné papiere, vybrané problémy, Tomáš Peráček, 2015 (zvýraznených 9 strán) 2€ 31.Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín, Juraj Jankuv, 2009 8€ 32.Právnická latinčina, Jarmila Vaňková, 2008 5€ -PREDANÉ 33.Rímske reálie pre právnikov, Jarmila Vaňková, 2003 5€ -PREDANÉ
právnická literatúra
Predám právnické knihy: - Ústavné právo SR – osobitná časť; 2009 – ako nová – 25 EUR - Ústavné právo SR – všeobecná časť; 2009 – ako nová – 15 EUR - Konanie pred ústavným súdom SR (2. vydanie) 2012 – ako nová – 12 EUR - Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok SR; 2013 – ako nová – 18 EUR - Teória a prax medzinárodných vzťahov (3. Vydanie), 2011 – niekde text podčiarknutý ceruzkou – 5 EUR - Štátne právo SR (3. vydanie) 2009 - vyznačený text – 5 EUR - Právní dějiny na území Slovenska (2007) – takmer ako nová, vyznačený text na pár stranách – 12 EUR - Právne dejiny Slovenska I. diel (2. vydanie) 2009 – ako nová – 6 EUR - Pracovné právo (2009) – takmer ako nová, sem tam podčiarknutý text ceruzkou – 10 EUR - Právo životného prostredia, 2006 - 2 EUR - CSP komentár – platný od 01.06.2016 (2015), sem tam zvýraznený text – 2 EUR - Finančné právo (2012) – ako nová – 15 EUR - Základy obchodného práva 1, 2009 - ako nová – 5 EUR - Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného, 2010 – ako nová – 5 EUR - Prípadové štúdie z obchodného práva hmotného, 2010 – ako nová – 3 EUR - Prípadové štúdie z obchodného práva hmotného, záväzková časť a cenné papiere, 2011 – ako nová – 3 EUR - Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného, 2009 – sem tam dopísaný text ceruzkou – 3 EUR - Trestné právo procesné (2. Vydanie) 2010 – na niektorých stranách zvýraznený / podčiarknutý text – 5 EUR - Trestné právo hmotné 1, všeobecná časť (2. Vydanie) 2010 – podčiarknutý text ceruzkou – 5 EUR - Trestné právo hmotné 2, osobitná časť (2. Vydanie) 2010 – zvýraznený text – 5 EUR - Občianske právo hmotné 1, 2010 - na niektorých stranách podčiarknutý text ceruzkou – 5 EUR - Občianske právo hmotné 2, 2010 - na niektorých stranách podčiarknutý text ceruzkou – 5 EUR - Civilné právo procesné, základné konanie a správne súdnictvo (2. vydanie) 2013 – asi na 10 stranách zvýraznený text – 20 EUR - Správne právo, osobitná časť (2. aktualizované vydanie) 2013 – zvýraznený text – 10 EUR - Správne právo hmotné, osobitná časť, 2017 – ako nová – 20 EUR - Všeobecné správne právo (5. aktualizované vydanie) – 3 EUR - Správne právo procesné, osobitná časť (2. vydanie) 2018 – ako nová – 15 EUR - Správne právo procesné, všeobecná časť (2. vydanie) 2017 – ako nová – 15 EUR - Správny poriadok, komentár (5. vydanie) – zvýraznený text – 5 EUR Osobný odber BA.
právo UPJŠ Košice
Predám skriptá, vypracované otázky, poznámky zo seminárov - právnická fakulta UPJŠ Košice. V prípade záujmu mi napíš. Mám viacero kníh (vrátane REPETITÓRIÍ), vypracovaných otázok na skúšky, prednášky a pod. Ide najmä o občianske právo, dejiny, trestné právo, daňové právo, kriminalistika, exekučné právo, právo medzinárodného obchodu, obchodné právo, európske právo, ústavné právo, medzinárodné právo, justiniánske digesta, rímske právo...... POZOR! Odpovedám výhradne na e-mailovú správu.